previous pauseresume next

آزمون OSCE گروه داخلی

آزمون OSCE گروه داخلی درروز  پنج شنبه مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، در سه لاین با ۴ ایستگاه ۵ دقیقه ای  با حضور ۱۲ نفر از رزیدنت های گروه داخلی ، جهت ۱۱۲ نفر از کارآموزان گروه داخلی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.