previous pauseresume next

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز شنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۷ با حضور ۲۵ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.