previous pauseresume next

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز چهار شنبه ۲۵ مهر ماه ۹۷ با حضور ۲۶ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.