previous pauseresume next

بازدید

 

روز پنجشنبه ۱۱ ابان ماه ۱۳۹۶ ، معاون محترم پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی از برگزاری هشتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی، در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند.