previous pauseresume next

برنامه ی هفته ی سوم اسفند ماه ۱۳۹۵

* برگزاری آزمون الکترونیکی به صورت آزمایشی = ۱۴ اسفند = ساعت ۹ الی ۱۵ 

* کارکاه جراحی و کارگاه احیای اطفال = ۱۵ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه احیای اطفال = ۱۶ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه طب اورژانس = ۱۷ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون الکترونیکی پیش کارورزی و آزمون الکترونیکی بیهوشی = ۱۹ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۶