previous pauseresume next

برنامه ی هفته ی سوم فروردین ماه ۱۳۹۶

* کارگاه راه های هوایی پزشک خانواده = ۱۵ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳

* کارگاه اینترنی طب اورژانس و کارگاه بیولوژیک = ۱۶ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کارگاه اینترنی گروه جراحی = ۱۷ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳