previous pauseresume next

برگزاری آزمون سراسری KFP گروه کودکان

در روز سه شنبه ۹۷/۲/۲۵ آزمون سراسری KFP گروه کودکان به صورت آنلاین در ۲۵دانشگاه علوم پزشکی کشور و در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این آزمون  پانصد و هفتاد نفر از دستیارانگروه کودکان شرکت نمودند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجری این آزمون است.
مدت برگزاری آزمون  ۲۱۰ دقیقه است و در تمام طول مدت آزمون تیم فنی برگزار کننده در مرکز حاضر و جواب گوی مشکلات احتمالی در سایر مراکز بودند که به لطف خدا و همت این عزیزان مشکل خاصی گزارش نشد.