previous pauseresume next

برگزاری آزمون TOEFL

اولین دوره آزمون TOEFL در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ مطابق با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷، با ۲۴ نفر شرکت کننده از اقصی نقاط کشور، با همکاری دانشگاه مجازی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار برگزار گردید.