previous pauseresume next

برگزاری سومین دوره آزمون ارزیابی مهارت های بالینی

آزمون ارزیابی مهارت های بالینی برای سومین بار در تاریخ ۹۴/۶/۸ برای دوره ی پیش کارورزی با شرکت ۳۳ نفر از دانشجویانی که دوره ی اینترنی خود را از مهر ماه ۹۴ آغاز می نمایند انجام شد. این آزمون در محل مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت آسکی، در ۱۷ ایستگاه و با همکاری گروه ماژور بالینی و ۴ گروه مینور بالینی برگزار گردید.