previous pauseresume next

برگزاری نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی

نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور ۶۵ نفر از کارورزان و ۳۸ نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در دو روتیشن A , B با ۱۶ ایستگاه ، در دو زمان ۸-۱۰ و ۱۰-۱۲ انجام شد.