previous pauseresume next

برگزاری کارگاه کنترل درد و رژیونال آنستزی

کارگاه کنترل درد و رژیونال آنستزی در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۶ با حضوراساتید هیات علمی گروه بیهوشی و متخصصان بیهوشی استان اصفهان به تعداد ۴۳ نفر برگزار گردید . این دوره شامل کلاس های نظری کنترل درد با داروی کتورولاک ، کنترل درد با داروی اکسی کدون ، کنترل درد با داروی استامینوفن  ، تکنیکهای رژیونال آنستزی اندام فوقانی(تئوری) ، تکنیکهای اینترونشنال جهت کنترل درد(تئوری) و تکنیکهای رژیونال آنستزی اندام تحتانی(تئوری)و کلاس های عملی تکنیکهای رژیونال آنستزی اندام فوقانی، تکنیکهای اینترونشنال جهت کنترل دردو تکنیکهای رژیونال آنستزی اندام تحتانی با حضورمدرسین : دکتر امیر شفا ،دکتر آناهیتا هیرمن پور، دکتر بهزاد ناظم الرعایا ، دکتر محمد گلپرور، دکتر مهران رضوانی و دکتر عظیم هنرمند در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید .