previous pauseresume next

تاریخچه قطب علمي

  یادگیری بر بالین بیمار دارای محدودیت هایی از جمله تراکم دانشجویان، استرس دانشجویان در مواجهه اولیه با بیمار و در نظر گرفتن حقوق بیماران می باشد و از طرفی امروزه تاکید بیشتری بر آموزش مهارت های بالینی و ایجاد نگرش در دانشجویان پزشکی شده است. در راستای نیل به این اهداف و به دنبال تصمیم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر راه اندازی مرکز آموزش مهارت های بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این موضوع را در تاریخ ۳۰/۳/۷۹ در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح نموده و با توجه به اهمیت آموزش مهارت های بالینی در مکانی متمرکز و با برنامه درسی مشخص، مقرر گردید این موضوع از طریق همکاری معاونت های آموزشی، پشتیبانی و دارو و درمان این دانشگاه پیگیری گردد.

  در آبان ۱۳۷۹ در طی جلسه مشترک معاونت های مذکور به منظور راه اندازی مرکز آموزش مهارت های بالینی، موضوع مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مسئولیت این امر به معاونت آموزشی دانشگاه محول گردید. پس از آن زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مطالعات اولیه بر روی مراکز خارج کشور و فعالیت های انجام شده در ایران صورت گرفت و طرح جهت راه اندازی مرکز یادگیری مهارت های بالینی در بهمن ماه ۱۳۷۹ اماده گردید. از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال بازنگری دوره فیزیوپاتولوژی پزشکی در قالب دوره مقدمات بالینی (ICM‏) Introduction to Clinical medicineبود، مقرر شد تا فاز آزمایشی این طرح مطابق و همزمان با اجرای آزمایشی درس معاینه فیزیکی طبیعی (سمیولوژی عملی) جهت دانشجویان دوره مقدمات بالینی  اجرا گردد. با برگزاری موفق فاز آزمایشی این طرح و با در نظر گرفتن مکان اختصاصی برای این منظور، فاز اول راه اندازی مرکز مهارت ها همزمان با برگزاری دومین دوره مقدمات بالینی  در این دانشگاه اجرا گردید. و از مهرماه ۱۳۸۰ و همزمان با شروع سال تحصیلی ۸۱-۸۰ در بیمارستان الزهرا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرکز یادگیری مهارت های بالینی (clinical skills learning center CSLC) مورد استفاده دانشجویان قرار گرفت.بواسطه گستردگی طرح و هزینه زیاد آن، اجرای این طرح در ۴ فاز پیش بینی شد. تا ضمن فراهم نمودن امکانات و وسایل در طی اجرای هر فاز مواد آموزشی به مرور تهیه و گروههای هدف بیشتری از این مرکز بهره مند شوند. پس از تصویب طرح توسط دانشگاه، فعالیت های لازم جهت راه اندازی مرکز آغاز گردید. به این منظور ابتدا فاز آزمایشی جهت دانشجویان دوره مقدمات بالینی  برگزار شد. پس از برگزاری موفق مرحله آزمایشی طرح و اختصاص دادن مکان در بیمارستان الزهرا، فاز اول طرح رسما از مهرماه ۱۳۸۰ آغاز و مرکز یادگیری مهارت های بالینی شروع به کار نمود. این مرکز دارای۷ اتاق (پنج کلاس درس عملی ، یک انبار وسایل و یک دفتر) و دو مکان در محل رختکن بیمارستان برای خواهران و برادران بود .لازم به ذکر استد که جهت بهره وری بیشتر از فضا، از کلاسها جهت مباحث آموزشی مختلف استفاده می شد و بسته به مبحث ، قبل از تشکیل کلاس وسایل لازم از انبار به کلاسها انتقال داده می شدند. تجهیزات لازم برای معاینه فیزیکی فراهم و تعدادی مانکن و مولاژ تهیه شد تا نیاز گروههای هدف فعلی را فراهم سازد. اما به جهت  مناسب نبودن فضای فیزیکی موجود واینکه این مرکز نتوانسته پابه پای چنین مراکزی در دانشگاههایی مانند تهران،  شهید بهشتی،  مشهد و شیراز پیش رود. نیاز به توسعه مرکز وجود داشت و لذا  از سال ۱۳۸۰فاز ۲ طرح که توسعه فضای فیزیکی مرکز بود شروع ودر سال ۱۳۸۸ ساختمان جدید افتتاح گردید.

سپس با توجه به راه اندازی ساختمان جدیدی که برای CSLC  بنا شده است میتوان به توسعه فعالیت های این مرکز پرداخته و نمونه بدون مشابهی از یک مرکز پیشرفته آموزش مهارت های بالینی درایران ایجاد کرد. ازآنجا که معماری این بنا براساس فلسفه آموزش Skill Labو با انجام کارهای کارشناسی طراحی و بنا شده است، لذا قابلیت پوشش دادن به تمامی اهداف تعریف شده برای مراکز یادگیری مهارت های بالینی را داشته و از این جهت نمونه بی نظیری درکشور می باشد.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان ازسال ۱۳۷۹ اقدامات متعددی را در جهت راه اندازی و توسعه مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه اصفهان انجام داده است. با طراحی ساختمان جدیدی برای CSLC، توسعه فعالیت های این مرکز برای ایجاد نمونه بدون مشابهی از یک مرکز پیشرفته آموزش مهارت های بالینی درایران، آغاز شد.

در ابتدا نقشه ساختمان مركز پس از بررسي برخي از مراكز مهارت هاي باليني داخل كشور و همچنين مراكز برخي از كشورهاي ديگر  و برگزاري چندين جلسه كارشناسي تهيه و توسط پيمانكار با نظارت مداوم كارشناسان مركز توسعه آموزش پزشكي تهیه و اجرا گرديد.  از آنجا كه معماري اين بنا براساس مباني نظري آموزش در skill labبوده و با انجام كارهاي كارشناسي، طراحي و بنا شده است، لذا قابليت پوشش دادن به تمامي اهداف تعريف شده براي مراكز يادگيري مهارت هاي باليني را دارا مي باشد. پس از تكميل پروژه ساختمانی مرکز، راه اندازي مركز در ۴ فاز برنامه ریزی و اجرا گرديد. به منظور اتخاذ یک نگرش سیستمی به فرآیند توسعه مرکز آموزش مهارت های بالینی، در ابتدا یک ارزشیابی با استفاده از الگوی مدیریت گرای CIPPانجام گرفت. ۴ فاز راه اندازی مرکز منطبق با چهار مرحله این ارزشیابی صورت پذیرفت.