previous pauseresume next

مرحله دوم طراحی سوالات (مصاحبه) آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی ph.D رشته های علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرحله دوم طراحی سوالات (مصاحبهآزمون ورودی دوره دکترای تخصصی ph.D  رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۵  در تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور، با حضور ۱۴۰ نفر از اساتید رشته هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي برگزار گردید.