previous pauseresume next

کارگاه آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS

کارگاه دور روزه ی آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ جهت ارتقاء سطح مهارت اینترن های گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید .

 

اساتید این کارگاه خانم ها : 

دکتر بهنوش استکی استادیار - متخصص کودکان

دکتر عاطفه صادقی زاده فلوشیپ - PICU

دکتر نیلوفر امینی استادیار - متخصص کودکان