previous pauseresume next

کارگاه آموزش مهارت های جراحی

کارگاه آموزش مهارت های جراحی جهت ۳۱ نفر از اینترن های جراحی ورودی شهرریور ماه، به سفارش گروه جراحی دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با اهداف: ۱. آموزش انواع نخ بخیه ۲. آموزش انواع سوچور ۳. آموز عملی انواع سوچور ۴. آموزش عملی نحوه ی تعبیه ی چست تیوب و ... برگزار گردید. مدرسین این کارگاه آقایان دکتر حسن ابراهیمی (رزیدنت سال یک جراحی) و دکتر بابک امرائی (رزیدنت سال یک جراحی) بودند.