previous pauseresume next

کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی

اهداف کارگاه:

 

هدف کلی:

از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تدریس، برای استفاده از این اصول در تدریس خود برنامه‌ریزی کنند.

 

حیطه‌ی شناختی:

شرکتکنندگان در پایان کارگاه باید بتوانند:

 • مفاهیم یادگیری و تدریس را توضیح دهند.
 • نقش‌های اساتید در فرآیند یاددهی-یادگیری را نام ببرند.
 • نقش استاد به عنوان برنامه ریز را تحلیل کنند.
 • اجزای اصلی طرح درس و طرح دوره را نام ببرند.
 • انواع اهداف آموزشی را تشریح نمایند.
 • کاربرد اهداف آموزشی را در دانشگاه نقد نمایند.
 • اصول روش تدریس پرسش و پاسخ را نام ببرند.
 • مراحل روش تدریس TMTDرا نام ببرند.
 • ویژگی‌های تدریس به روش سخنرانی را تحلیل کنند.
 •  تدریس های خود را نقادی نمایند.

 

حیطه‌ی عاطفی:

از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود بعد از شرکت در کارگاه:

 • به اهمیت دانستن علم یاددهی- یادگیری در شغل خود توجه کنند.
 • به استفاده از اصول آموخته‌شده در کارگاه در شغل خود علاقمند شوند.
 • با علاقه برای تقویت جعبه‌ ابزار تدریس خود تلاش کنند.
 • در استفاده از روش‌های تدریس به تناسب روش با محتوای درس و ویژگی یادگیرندگان توجه کنند.

 

حیطه‌ی روانی-حرکتی:

شرکت‌کنندگان در کارگاه باید بتوانند:

 • برای تدریس خود در یک دوره برنامه‌ریزی کنند (طرح دوره بنویسند).
 • برای هر جلسه تدریس خود برنامه‌ریزی کنند (طرح درس بنویسند).
 • اصول آموخته‌شده را در کلاس های درس خود به کار ببرند.

 

 

برنامه ی  کارگاه:

روز اول:

زمان

برنامه

۸:۱۰ –۸

*      قرائت قرآن

۱۰ - ۸:۱۰

*      معرفی کارگاه

*      Icebreaker

*      تشریح اهداف کارگاه

*      قوانین کارگاه

*      جمع‌بندی فعالیت‌های مقدماتی

*      نقش‌های اساتید

۱۰:۱۵ - ۱۰

*      استراحت و پذیرایی

۱۲ - ۱۰:۱۵

*      نقش Planner

*      طراحی تدریس:

*      Course  plan

*      Lesson plan

۱۲:۳۰- ۱۲

*      جمع‌بندی و پرسش و پاسخ

 

روز دوم:

زمان

برنامه

۸:۱۰ –۸

*      قرائت قرآن

۱۰ - ۸:۱۰

*      Teaching Toolbox

۱۰:۱۵ - ۱۰

*      استراحت و پذیرایی

۱۲:۱۵ –۱۰:۱۵

*      T.M.T.D

*      روش تدریس سخنرانی

۱۲:۳۰ –۱۲:۱۵

*      جمع‌بندی و پرسش و پاسخ