previous pauseresume next

کارگاه آموزشی هیستروسکوپی

کارگاه آموزشی هیستروسکوپی توسط بخش لاپاروسکپی گروه زنان و مامایی درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

این کارگاه با همکاری انجمن جراحی کم تهاجمی ایران و با آموزش خانم دکتر زهرا عسگری، آقای دکتر قهیری، خانم دکتر مردانیان و خانم دکتر روح الامین بر روی مولاژ و سیمولاتور در skill lab زنان در این مرکز صورت گرفت.