previous pauseresume next

کارگاه احیا نوزاد

کارگاه احیا نوزاد برای ۶۵ نفر از رزیدنتهای سال یک اطفال، زنان و بیهوشی در دو روز متوالی به صورت تئوری و عملی برگزار گردید و جدید ترین متد های احیا نوزاد توسط اساتید گروه نوزادان ( دکتر مجید محمدی زاده، دکتر زهره بدیعی، دکتر آرمانیان، دکتر برکتین، دکتر صادقیان و ...) آموزش داده شد. کلیه مراحل احیا به صورت گام به گام ابتدا تئوری و سپس به صورت عملی در سه گروه مجزا و توسط هر یک از افراد گروه با یک سناریوی واقعی و زمان بندی صحیح انجام شد.