previous pauseresume next

کارگاه دو روزه ی عملی گروه اطفال (آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان)

کارگاه دو روزه ی عملی گروه اطفال در تاریخ شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه ۹۵ با هدف آموزش گام های نخستین احیا و حضور ۶۰ نفر از کارورزان گروه اطفال زیر نظر اساتید گروه کودکان خانم ها دکتر پورمقدس، دکتر سعیدی، دکتر اصلانی و دکتر استکی برگزار گردید. مباحث ارائه شده در این کارگاه عبارتند از:

پالس و بیان تغییرات آن

اصول احیا ۲۰۱۵

BLS یا احیای پایه

مدیریت راه های هوایی

تزریق استخوانی

بررسی کیس های تنفسی، اختلال ریتم و گردش خون قلبی و ...