previous pauseresume next

کارگاه های توانمند سازی رزیدنت ها

این کارگاه ها شامل آموزش روش معاینه فیزیکی طبیعی، آموزش انواع تزریقات وریدی، عضلانی و رگ گیری، آموزش تست های آزمایشگاهی، کارگاه آموزش احیای قلبی ریوی مقدماتی و پیشرفته، کارگاه آموزش روش انجام کات دان و ... می باشد.