previous pauseresume next

آزمون جامع دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه ی اعضا هیات علمی

سومین آزمون جامع دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه ی اعضا هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ سه شنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی بهع صورت الکترونیکی برگزار گردید.

این آزمون از ساعت ۱۰ الی ۱۳ جهت ۲۷ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی انجام شد.

کارگاه مدیریت راه های هوایی و اینتوباسیون

در تاریخ دوشنبه ۷ آبان ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ کارگاه مدیریت راه های هوایی و اینتوباسیون به سفارش انجمن علمی - دانشجویی بیهوشی، با هدف ارتقاء سطح علمی مهارت های عملی دانشجویان سال اول  تا سوم کارشناسی بیهوشی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS

کارگاه دور روزه ی آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ جهت ارتقاء سطح مهارت اینترن های گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید .

کارگاه احیا پایه پیشرفته کودکان منطقه ای (قطب آمایشی)

 در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۹۷ کارگاه آموزشی احیا پایه پیشرفته کودکان، با حضور ریاست دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امامی، معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر محمدی زاده و مدیر گروه کودکان سرکار خانم دکتر قیصری در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد.

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز چهار شنبه ۲۵ مهر ماه ۹۷ با حضور ۲۶ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.

کارگاه شوک و کریکوتیروئیدوتومی

کارگاه شوک و کریکوتیروئیدوتومی در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ به جهت بالا بردن مهارت های دستیاران سال اول تا سوم طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

مدرسه ی مهارت های بالینی و جراحی

انجمن جراحی دانشجویی زیر نظر گروه جراحی عمومی و مرکز تحقیقات جراحی جهت بالا بردن مهارت جمعی از دانشجویان فیزیو پات یک و دو و بالاتر، اقدام به برگزاری دوره هایی نمود. این دوره ها......

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهر ماه ۹۷ کارگاه دو روزه ی مهارت آموزی زایمان طبیعی از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آموزش مهارت های زایمان ویژه ی متخصصین زنان و زایمان در این مرکز برگزار گزدید.

اساتید این کارگاه خانم ها :

دکتر مریم هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر مریم حاج هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ در تاریخ ۴ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جهت گروهی از رزیدنت های سال اول جراحی عمومی با هدف آشنایی با مبانی بخیه و گره جراحی، توسط دکتر مصطفوی از اساتید گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب در تاریخ ۳ مهر ماه ۹۷ به مدت یک ساعت با هدف آشنایی گروهی از دستیاران سال اول جراحی عمومی با اصول اولیه تعبیه چست تیوب و وسایل لازم آن، توسط دکتر طالب زاده استادیار گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS