previous pauseresume next

آزمون OSCE معاینه فیزیکی

آزمون OSCE معاینه فیزیکی در تاریخ دوشنبه و سه شنبه، ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت ۱۵۰ نفر از دانشجویان ICM1 در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش احیا کودکان

کارگاه دو روزه آموزش احیا کودکان به سفارش معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی، دکتر مجید محممدی زاده، در تاریخ ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه ها بالا بردن سطح آمادگی و توانایی جهت انجام مراحل احیا نوزاد به صورت کامل و صحیح در بخش نوزادان و اتاق زایمان، جهت جمعی از دستیاران گروه های زنان، اطفال و بیهوشی می باشد.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان

کارگاه دو روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی در تاریخ ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت تعدادی از متخصصین زنان و زایمان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون جراحی عملی ۱ (دندانپزشکی)

آزمون جراحی عملی ۱ در تاریخ شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح به سفارش گروه جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۱۱۰ نفر از دانشجویان ترم ۷ دندانپزشکی بودند.  

آزمون آزمایشی الکترونیک ارتقا دستیاران دندانپزشکی

آزمون آزمایشی الکترونیک ارتقا دستیاران دندانپزشکی در تاریخ پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ به سفارش مرکز سنجش آموزش پزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. مسئول برگزاری این آزمون معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی بودند. گروه هدف این آزمون ۸۰ نفر از دستیاران تخصصی دندانپزشکی بودند.  

کارگاه آموزشی CPR پرستاری

در تاریخ چهار شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی CPR  پرستاری جهت توانمند سازی و آشنایی با CPR استاندارد ۲۰۱۵ به صورت تئوری و عملی گروهی از پرسنل پرستاری بخش های بالینی بیمارستان الزهرا ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. اساتید این دوره سرکار خانم تن ساز (سوپر وایزر آموزشی بیمارستان الزهرا)، سرکار خانم کربلایی (کارشناس بیهوشی بیمارستان الزهرا) و سرکار خانم میر سعیدی (کارشناس پرستاری بیمارستان الزهرا) بودند.

کارگاه آموزشی بازاریابی استنادی

در تاریخ چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی بازاریابی استنادی با هدف افزایش استنادات به مقالات، آشنایی با شاخص های علمی سنجی و با بانک های اطلاعاتی اسنادی زیر نظر آقی دکتر رسول نوری جهت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS  زیر نظر اساتید طب اورژانس در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با حضور اساتید گروه طب اورزانس آقایان دکتر ابوطالبیف دکتر زمانی، دکتر برومند جهت اینترن های بهمان ماه ۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی پایه (گروه زنان)

کارگاه چهار روزه آموزش تئوری و عملی پایه لاپاراسکوپی از تاریخ یکم تا چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ جهت آموزش جمعی از متخصصین زنان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. اساتید این دوره جتاب آقای دکتر عطاء الله قهیری، سرکار خانم دکتر صفورا روح الامین و سرکار خانم دکتر مریم هاشمی بودند.

آزمون OSCE اکسترنی داخلی اعصاب

آزمون OSCE اکسترنی گروه  داخلی اعصاب درروز سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر ادبی،  دکتر زارع و دکتر بصیری جهت اکسترن های گروه اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS