previous pauseresume next

انتصاب سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شدند.

برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران پزشکی ورودی ۹۷-۹۶

كارگاههاي توانمندسازي دستياران پزشكي ورودي ۹۷-۹۶ با همکاری دانشكده پزشكي و مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به منظور آشناسازي دستياران پزشكي با مفاهيم پايه و مهارتهاي ضروري  از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ آغاز گردید. این کارگاه­ها به مدت ۱۰ روز در سه گروه ۷۰نفري در مرکز یادگیری مهارت های بالینی، تالار زيتون، تالار هشت گوش و تالار استاد حكمي برگزار خواهد شد.

آزمون کشوری رتبه‌بندی پرسنل فوریت‌های پزشکی

مرحله عملیاتی آزمون کشوری رتبه‌بندی پرسنل فوریت‌های پزشکی در روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۶ با دعوت از ۷۵ تکنسین منتخب مرحله نخست، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

برنامه ی هفته ی چهارم فروردین ماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمون OSCE اورولوژی و کلاس معاینه فیزیکی = ۱۹ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کلاس درس رادیولوژی و کلاس معاینه فیزیکی = ۲۰ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کارگاه بیولوژیک = ۲۳ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه کامپیوتر = ۲۴ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳

* کلاس معاینه فیزیکی = ۲۶ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۴

* کلاس درس رادیولوژی و کلاس معاینه فیزیکی = ۲۷ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کارگاه CPR پزشک خانواده، کلاس درس زنان و کلاس معاینه فیزیکی = ۲۸ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* آزمون OSCE اینترنی طب اورژانس و کلاس درس گروه عفونی، رادیولوژی و معاینه فیزیکی = ۲۹ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کارگاه بیولوژیک، کلاس درس زنان و کلاس معاینه فیزیکی = ۳۰ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* آزمون OSCE دستیاران گروه جراحی = ۳۱ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳

برنامه ی هفته ی سوم فروردین ماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه راه های هوایی پزشک خانواده = ۱۵ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳

* کارگاه اینترنی طب اورژانس و کارگاه بیولوژیک = ۱۶ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۵

* کارگاه اینترنی گروه جراحی = ۱۷ فروردین = ساعت ۸ الی ۱۳

 
 
 

آغاز سال ۱۳۹۶

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار

سال نو مبارک ...

برنامه ی هفته ی چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمون دستیاران طب اورژانس و آزمون OSCE رزیدنتی گروه اطفال = ۲۲ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 

* آزمون OSCE رزیدنتی گروه زنان = ۲۳ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون OSCE اینترنی گروه  طب اورژانس و آزمون الکترونیکی رزیدنتی پوست = ۲۴ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون الکترونیکی گروه داخلی = ۲۶ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
 

برنامه ی هفته ی سوم اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* برگزاری آزمون الکترونیکی به صورت آزمایشی = ۱۴ اسفند = ساعت ۹ الی ۱۵ 

* کارکاه جراحی و کارگاه احیای اطفال = ۱۵ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه احیای اطفال = ۱۶ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه طب اورژانس = ۱۷ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون الکترونیکی پیش کارورزی و آزمون الکترونیکی بیهوشی = ۱۹ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۶
 
 
 
 

برنامه ی هفته ی اول اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* آماده سازی جهت برگزاری آزمون الکترونیکیپیش کارورزی = ۱ الی ۴ اسفند 

* آزمون الکترونیکی پیش کارورزی و آزمون PMP قلب و عروق =  اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 

برنامه ی هفته ی چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* طراحی سوالات پیش کارورزی = ۲۲ الی ۲۶ بهمن 

* آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب = ۲۷ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه گزارش صبحگاهی آموزش در بخش های بالینی، کارگاه زایمان طبیعی گروه زنان و کارگاه جراحی اینترن ها = ۲۸ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* آزمون آینترنی طب اورژانس، کارگاه زایمان طبیعی گروه زنان و کارگاه جراحی اینترن ها = ۳۰ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS