previous pauseresume next

اولین دوره ی آزمون مهارت های بالینی پیش کارورزی

اولین دوره ی آزمون مهارت های بالینی پیش کارورزی، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار خواهد شد.

کارگاه توانمندسازی دستیاران

برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود در نیمه اول مهر ماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS