previous pauseresume next

برگزاری اولین دوره امتحانات OSCE پیش کارورزی

امروز یکشنبه ۹۳/۶/۳۰ اولین دوره ی امتحانات OSCE پیش کارورزی با حضور ۲۲ نفر از دانشجویان پزشکی، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود

دو شنبه ۹۳/۶/۲۴ کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی آغاز گردید.

مدرسه تابستانی سلامت برگزار و به کار خود پایان داد.

دومین مدرسه تابستانی بین الملی سلامت عمومی ایران از ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه در مرکز یادگیری مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

کارگاه کنزیوتیپ

کارگاه سراسری کنزیوتیپ با حضور دکتر غاری سرحان از انجمن بین المللی کنزیوتیپ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی اصفهان برگزار گردید.

مدرسه تابستانی

مدرسه تابستانی بین المللی سلامت عمومی ایران، با محوریت پنجره ای به آینده سلامت برگزار می گردد.

برگزاری جلسه قطب علمی کشور

جلسات ارزیابی مهارت های بالینی با حضور اعضای کمیته آزمون بالینی (کارورزی - کارآموزی) دانشکده پزشکی، روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ صبح در محل مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار می گردد.

اولین دوره ی آزمون مهارت های بالینی پیش کارورزی

اولین دوره ی آزمون مهارت های بالینی پیش کارورزی، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار خواهد شد.

کارگاه توانمندسازی دستیاران

برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود در نیمه اول مهر ماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS