previous pauseresume next

برگزاری آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۷ جهت ۲۱ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی

  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی جهت ۷۸ نفر از رزیدنتهای گروه داخلی از ساعت ۱۲ ای ۱۴:۳۰  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی

در تاریخ چهار شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ آسکی دانشجویان زنان و مامایی به مسوولیت خانم دکتر الهام نقشینه و با حضور چند تن از اعضای هیات علمی گروه زنان و مامایی جهت ۷۵ نفر از دانشجویان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

نخستین کارگاه کشوری آموزشی صلاحیت بالینی

نخستین کارگاه آموزشی صلاحیت بالینی پزشکی به صورت کشوری، از روز پنج شنبه ۲۷ دیماه، به مدت دو روز  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

 این کارگاه آموزشی به منظور استاندارد سازی آزمون و تهیه بانک سوالات در جهت سنجش صلاحیت بالینی پزشکان با حضور ۷۰ نفر از پزشکان سراسر کشور در اصفهان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض آن

در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض اورژانس جهت رزیدنت های گروه زنان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد. اساتید این دوره خانم ها دکتر هاشمی و دکتر موسوی بودند.

آزمون کتبی اینترن های طب اورژانس

آزمون کتبی اینترن های طب اورژانس درتاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۷ جهت ۲۱ نفر از اینترن های طب اورژانس به مدیریت جناب آقای دکتر فرقانی،  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی احیا نوزاد پیشرفته

در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا نوزادان پیشرفته  به سفارش آقای دکتر آرمانیان  جهت گروهی از کارشناسان مامایی، کارشناسان پرستاری و تکنسین و کارشناس اتاق عمل ، با هدف توانمند سازی آنها در اتاق عمل و احیا نوزاد در بدو تولد، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت زایمان طبیعی و فوریت های مامایی

 در تاریخ ۲۲ دیماه ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزشی مدیریت زایمان طبیعی و فوریت های مامایی با هدف آشنایی پزشکان عمومی با مدیریت زایمان طبیعی و مواجهه با فوریت های مامایی جهت گروهی از پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در مرکز یادگیری مهارتهای بالین برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آداب پزشکی ۱ و ۲

 در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه آموزشی احیال پایه و پیشرفته PALS

در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا پایه و پیشرفته کودکان PALS  توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی و دکتر مینو سعیدی جهت گروهی از اینترن های گروه کودکان در سه ماه دی و بهمن و اسفند، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS