previous pauseresume next

کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure)

 در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی، توسط گروه  طب اورژانس در روز شنبه ۸ دیماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی مهارت های احیای قلبی ریوری کارورزان گروه طب اورژانس، توسط اساتید گروه آقایان دکتر زمانی و دکتر اسدالهی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش تئوری و عملی احیا پایه پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه آموزش تئوری و عملی احیا پایه پیشرفته کودکان، از تاریخ ۸ الی ۹ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی، دکتر نیلوفر امینی، دکتر شراره بابایی و دکتر نازنین زیبا نژاد جهت گروهی از دستیاران سال چهار گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کمپین طراحی سوالات

کمپین طراحی سوال جهت امتحانات پذیرش دستیاری ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی به سفارش معونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از پنجم لغایت هفتم دیماه ۱۳۹۷ ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی PALS

 در تاریخ دوم دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا پایه و پیشرفته کودکان PALS  توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی و دکتر نیلوفر امینی جهت گروهی از اینترن های گروه کودکان در سه ماه دی و بهمن و اسفند، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار میگردد.

آزمون الکترونیکی میان دوره ای گروه کودکان

آزمون الکترونیکی میان دوره ای گروه کودکان در روز شنبه ۱ دیماه ۱۳۹۷ راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، جهت ۲۶ نفر از دستیاران سال یک تا سه  کودکان به مدیریت جناب آقای دکتر رحیمی، به مدت ۱۶۰ دقیقه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه داخلی

آزمون OSCE گروه داخلی درروز  پنج شنبه مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، در سه لاین با ۴ ایستگاه ۵ دقیقه ای  با حضور ۱۲ نفر از رزیدنت های گروه داخلی ، جهت ۱۱۲ نفر از کارآموزان گروه داخلی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی

روز چهار شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی به سفارش گروه بیماری های داخلی و به سرپرستی سرکار خانم دکتر فیروزه معین زاده جهت ۶۵ نفر از کارورزان گروه بیماری های داخلی به مدت ۲ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE کارآموزان داخلی اعصاب

آزمون OSCE  کارآموزان گروه  داخلی اعصاب درروز سه شنبه مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر چیت ساز،  دکتر سعادت نیا، دکتر خوروش و دکتر نجفی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI)

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI) در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت گروهی از اینترن های طب اورزانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS