previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی احیای کودکان

کارگاه آموزشی احیای کودکان  به سفارش گروه کودکان در تاریخ ۱۰- ۹۷/۰۷/۹ به مدت دو روز  توسط اساتید گروه کودکان، با هدف توانمند سازی ۶۶ نفر از اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی End Note

کارگاه آموزشی End Note  به سفارش مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی  در تاریخ  ۹۷/۰۷/۶ توسط دکتر آرش نجیمی، با هدف آموزش به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری آزمون پایان بخش اینترن های طب اورژانس

آزمون پایان بخش اینترن های طب اورژانس در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۰ در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۲۱ نفر از اینترن های طب اورژانس بوده است.

برگزاری آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

 آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب در روز سه شنبه  ۹۷/۰۳/۲۹ در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۲۳ نفر از دانشجویان نورولوژی می باشد.

برگزاری کارگاه آموزش مهارت های عملی جراحی

کارگاه آموزش مهارت های عملی جراحی در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۳ با هدف یادگیری مهارت تعبیه ی سوچرینگ چست و گره زدن، توسط دو تن از رزیدنت های جراحی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این کارگاه اینترن های جراحی عمومی دوره خرداد و تیرماه می باشد.

برگزاری آزمون PMP دانشجویان دندانپزشکی (جراحی دهان، فک و صورت)

آزمون PMP دانشجویان دندانپزشکی (جراحی دهان، فک و صورت)، روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون  دانشجویان سال ششمم دانشکده دندان پزشکی بوده .تعداد شرکت کننده در آزمون ۸۰ نفر، و مدت آزمون ۷۰ دقیقه بود.

برگزاری آزمون سراسری KFP گروه کودکان

در روز سه شنبه ۹۷/۲/۲۵ آزمون سراسری KFP گروه کودکان به صورت آنلاین در ۲۵دانشگاه علوم پزشکی کشور و در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این آزمون  پانصد و هفتاد نفر از دستیارانگروه کودکان شرکت نمودند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجری این آزمون است.
مدت برگزاری آزمون  ۲۱۰ دقیقه است و در تمام طول مدت آزمون تیم فنی برگزار کننده در مرکز حاضر و جواب گوی مشکلات احتمالی در سایر مراکز بودند که به لطف خدا و همت این عزیزان مشکل خاصی گزارش نشد .

برگزاری آزمون آسکی دستیاران گروه کودکان

 آزمون آسکی دستیاران گروه کودکان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۴ در محل مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. تعداد دستیاران شرکت کننده در آزمون ۴۲ نفر، تعداد ایستگاه ها ۱۴ و مدت زمان هر ایستگاه ۶ دقیقه بود.

برگزاری کارگاه کنترل درد و رژیونال آنستزی

کارگاه کنترل درد و رژیونال آنستزی در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۶ با حضوراساتید هیات علمی گروه بیهوشی و متخصصان بیهوشی استان اصفهان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید .

برگزاری نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی

نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور ۶۵ نفر از کارورزان و ۳۸ نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در دو روتیشن A , B با ۱۶ ایستگاه ، در دو زمان ۸-۱۰ و ۱۰-۱۲ انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS