previous pauseresume next

برنامه ی هفته ی سوم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمون PMP طب اورژانس = ۱۶ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۲

* آزمون OSCE گوش و حلق و بینی = ۱۷ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* بازدید مدارس نیلفروش زاده و توکل = ۱۸ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* آماده سازی مرکز جهت برگزاری آزمون OSCE صلاحیت بالینی = ۱۹ و ۲۰ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

آزمون OSCE صلاحیت بالینی = ۲۱ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

برنامه ی هفته ی دوم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* امتحان معاینه فیزیکی و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۹ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* امتحان معاینه فیزیکی و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۰ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۱ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۲ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* کارگاه آموزش بالینی، ژورنال کلاب و کارگاه کمک های اولیه = ۱۳ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

* کارگاه کمک های اولیه =  ۱۴ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

برنامه ی هفته ی اول بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه ها اینترنی طب اورژانس = ۲ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون داروسازی  = ۳ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۳

* کارگاه احیای اطفال = ۴ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان= ۵ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* کارگاه آموزش بالینی و ژورنال کلاب = ۶  بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه CPR پرستاری و کارگاه جراحی اینترن ها =  ۷ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۳

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی، ویژه ی اعضای هیات علمی، با هدف آشنایی اساتید با طراحی آموزش و شیوه های تدریس، توسط سرکار خانم دکتر حقانی دانشیار گروه آموزش پزشکی، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دیماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد.

برنامه ی هفته ی چهارم دی ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه ها رزیدنتی طب اورژانس = ۲۵ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون دانشجویان ارشد جامعه نگر  = ۱۸ الی ۲۲ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون اینترنی طب اورژانس = ۱۸ دیماه = ساعت ۹ الی ۱۱

* آزمون دانشجویی داخلی اعصاب = ۲۷ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۲

* کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی = ۲۹ الی ۳۰ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۴

* آزمون دانشجویی زنان =  ۳۰ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

برنامه ی هفته ی سوم دی ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه ها دو روزه CPR ویژه ی پرستاران بیمارستان امین = ۱۸ الی ۱۹ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون دانشجویان ارشد جامعه نگر  = ۱۸ الی ۲۲ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* کلاس باز آموزی پزشک خانواده تفسیر تست های آزمایشگاهی  = ۱۸ دیماه = ساعت ۹ الی ۱۱

* کلاس درس گروه زنان = ۱۸ و ۲۰ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۲

* کلاس درس گروه رادیولوژی = ۲۱ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۴

* بازدید دبیرستان دخترانه عدالت از مرکز یادگیری مهارت های بالینی =  ۲۱ دیماه = ساعت ۱۱ الی ۱۳

* کارگاه آموزش بالینی = ۲۲ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۲

* کارگاه رزیدتهای طب اورژانس = ۲۲ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۲

* آزمون رادیو تراپی =  ۲۳ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

آغاز سومین دوره كارگاههاي توانمندسازي دستياران پزشكي

كارگاههاي توانمندسازي دستياران پزشكي ورودي ۹۶-۹۵ با همکاری دانشكده پزشكي و مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به منظور آشناسازي دستياران پزشكي با مفاهيم پايه و مهارتهاي ضروري  از تاریخ ۱۰مهرماه ۱۳۹۵ آغاز گردید. این کارگاه­ها به مدت ۹روز در سه گروه ۷۰نفري در مرکز یادگیری مهارت های بالینی، تالار زيتون، تالار هشت گوش و تالار استاد حكمي برگزار خواهد شد.

برگزاری برنامه سلامت همایش هفتادمین سالگرد دانشکده پزشکی

به مناسبت هفتادمین سالگرد دانشکده پزشکی برنامه سلامت پزشکان با حضور ۲۵۰ نفر از شرکت کنندگان  از ساعت ۷  تا ۱۱ صبح روز جمعه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون ارزیابی مهارت های بالینی

آزمون ارزیابی مهارت های بالینی در تاریخ ۹۵/۵/۲۱ با شرکت ۶۷ نفر از داوطلبین در محل قطب علمی آموزش مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری  ۳۵ نفر ارزیاب از هشت گروه آموزشی، از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر به صورت آسکی، در ۱۷ ایستگاه (۴ ایستگاه استراحت) و دو راند برگزار گردید.

آزمون OSCE درس معاینه فیزیکی طبیعی مقطع ICM

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۹ و شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳

آزمون OSCE درس معاینه فیزیکی طبیعی مقطع ICM 

در مرکز یادگیری مهرت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS