previous pauseresume next

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ در تاریخ ۴ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جهت گروهی از رزیدنت های سال اول جراحی عمومی با هدف آشنایی با مبانی بخیه و گره جراحی، توسط دکتر مصطفوی از اساتید گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب در تاریخ ۳ مهر ماه ۹۷ به مدت یک ساعت با هدف آشنایی گروهی از دستیاران سال اول جراحی عمومی با اصول اولیه تعبیه چست تیوب و وسایل لازم آن، توسط دکتر طالب زاده استادیار گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز شنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۷ با حضور ۲۵ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی گروه پوست در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۷ با حضور ۲۷ نفر از دانشجویان گروه پوست و در ۴۰ دقیقه برگزار گردید.

آزمون PMP پایان دوره کارورزان گروه داخلی

آزمون الکترونیکی پایان دوره کارورزان گروه داخلی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در ۹۰ دقیقه و به صورت PMP با حضور ۶۹ نفر از کارورزان گروه داخلی انجام شد.

گارگاه سونوگرافی دستیاران بر بالین در اورژانس

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۶ کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس توسط گروه طب اورژانس با هدف ارتقاء سطح آموزش دستیاران طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالیی برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی پیش کارورزان جدید الورود

کارگاه توانمند سازی پیش کارورزان جدید الورود توسط دانشکده پزشکی در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس

کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷از ساعت ۸ الی ۱۴ توسط گروه طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این کارگاه با هدف ارتقاء سطح آموزشی دستیاران طب اورژانس انجام شد . مدرسین این کارگارکاه اعضاء هیات علمی گروه طب اورژانس می باشند.

کارگاه آموزش مهارت های جراحی

کارگاه آموزش مهارت های جراحی جهت ۳۱ نفر از اینترن های جراحی ورودی شهرریور ماه، به سفارش گروه جراحی دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با اهداف: ۱. آموزش انواع نخ بخیه ۲. آموزش انواع سوچور ۳. آموز عملی انواع سوچور ۴. آموزش عملی نحوه ی تعبیه ی چست تیوب و ... برگزار گردید. مدرسین این کارگاه آقایان دکتر حسن ابراهیمی (رزیدنت سال یک جراحی) و دکتر بابک امرائی (رزیدنت سال یک جراحی) بودند.

دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی

دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور ۶۸ نفر از کارورزان و ۴۰ نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در دو روتیشن A , B با ۱۷ ایستگاه ، در دو زمان ۸-۱۰ و ۱۰-۱۲ انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS