previous pauseresume next

برگزاری آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی

 آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی در روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با شرکت ۱۳۰ نفر از دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ به مدت ۴ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

برگزاری جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی

جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی با شرکت ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی در گروه های علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۲۱ گروه جهت آزمون علوم پایه و ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی گروه های بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۱۷ گروه بالینی جهت آزمون پیش کارورزی از روز شنبه ۱۰ الی دوشنبه  ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت سه روز، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت های باقی ماندهبه سفارش معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در روز یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴ به مسئولیت جناب آقای دکتر مجید محمدی زاده برگزار گردید. گروه هدف این آزمون داوطلبین شرکت در مرحله شفاهی پذیرش فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (تکمیل ظرفیت) می باشد. .تعداد داوطلبین شرکت کننده در این آزمون ۷ نفر بوده که  در ۴ گروه و هر گروه توسط ۳ ایستگاه ۵ دقیقه ای  گزینش شدند.

برگزاری آزمون الکترونیکی گروه پوست

در روز سه شنبه  ۹۷/۰۵/۳۰  آزمون الکترونیکی دانشجویان گروه پوست با حضور ۳۰ تن از دانشجویان به مدت ۳۵ دقیقه، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

برگزاری آزمون OSCE معاینه فیزیکی

آزمون OSCE معاینه فیزیکی به سفارش معاونت پزشکی عمومی واحد ICM، به مسوولیت آقای دکتر یقینی، در مدت دو روز از تاریخ ۱۵ لغایت ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۸ الی ۱۳، در ۱۰ ایستگاه ۵ دقیقه ای و به صورت دو لاین مجزا، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۱۲۰ نفر از دانشجویان دوره ی مقدمات پزشکی بالینی، پزشکی عمومی می باشد.

برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا در تاریخ  ۹۷/۰۵/۹ با هدف ارتقای ارتقای مهارت و توانمندی پرستاران مرکز آموزشی الزهرا، توسط خانمها تن ساز، کربلائیانو میر سعیدی، در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته قلبی ریوی و تروما

کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته قلبی ریوی و تروما، به سفارش معاونت درمان به مدت دو روز از تاریخ ۷ لغایت  ۹۷/۰۵/۸ با هدف ارتقای سطح کادر درمانی شاغل در اورژانس، اعم از پزشکان، پرستاران و تکنسین های بیهوشی توسط هیات علیم و متخصصصین طب اورژانس  در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب در روز سه شنبه  ۹۷/۰۴/۳۱ به مسئولیت جناب آقای دکتر چیت ساز، در سه ایستگاه ۴ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۲۵ نفر از دانشجویان نورولوژی می باشد .

برگزاری آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی

 آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی به سفارش گروه زنان و مامایی، در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸ الی ۱۲، در ۳ ایستگاه ۳ دقیقه ای به همراه اعضای هیات علمی گروه زنان و مامایی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان زنان و مامایی می باشد.

برگزاری آزمون OSCE گروه قلب

 آزمون OSCE گروه قلب در تاریخ  ۹۷/۰۴/۲۸ در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۶۰ نفر از دانشجویان گروه قلب می باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS