previous pauseresume next

آغاز سال ۱۳۹۶

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار

سال نو مبارک ...

برنامه ی هفته ی چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمون دستیاران طب اورژانس و آزمون OSCE رزیدنتی گروه اطفال = ۲۲ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 

* آزمون OSCE رزیدنتی گروه زنان = ۲۳ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون OSCE اینترنی گروه  طب اورژانس و آزمون الکترونیکی رزیدنتی پوست = ۲۴ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون الکترونیکی گروه داخلی = ۲۶ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
 

برنامه ی هفته ی سوم اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* برگزاری آزمون الکترونیکی به صورت آزمایشی = ۱۴ اسفند = ساعت ۹ الی ۱۵ 

* کارکاه جراحی و کارگاه احیای اطفال = ۱۵ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه احیای اطفال = ۱۶ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* کارگاه طب اورژانس = ۱۷ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 
* آزمون الکترونیکی پیش کارورزی و آزمون الکترونیکی بیهوشی = ۱۹ اسفند = ساعت ۸ الی ۱۶
 
 
 
 

برنامه ی هفته ی اول اسفند ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* آماده سازی جهت برگزاری آزمون الکترونیکیپیش کارورزی = ۱ الی ۴ اسفند 

* آزمون الکترونیکی پیش کارورزی و آزمون PMP قلب و عروق =  اسفند = ساعت ۸ الی ۱۵ 

برنامه ی هفته ی چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* طراحی سوالات پیش کارورزی = ۲۲ الی ۲۶ بهمن 

* آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب = ۲۷ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه گزارش صبحگاهی آموزش در بخش های بالینی، کارگاه زایمان طبیعی گروه زنان و کارگاه جراحی اینترن ها = ۲۸ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* آزمون آینترنی طب اورژانس، کارگاه زایمان طبیعی گروه زنان و کارگاه جراحی اینترن ها = ۳۰ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

برنامه ی هفته ی سوم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمون PMP طب اورژانس = ۱۶ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۲

* آزمون OSCE گوش و حلق و بینی = ۱۷ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* بازدید مدارس نیلفروش زاده و توکل = ۱۸ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* آماده سازی مرکز جهت برگزاری آزمون OSCE صلاحیت بالینی = ۱۹ و ۲۰ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

آزمون OSCE صلاحیت بالینی = ۲۱ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

برنامه ی هفته ی دوم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

* امتحان معاینه فیزیکی و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۹ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* امتحان معاینه فیزیکی و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۰ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۱ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان و کارگاه لاپاراسکوپی زنان و زایمان = ۱۲ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* کارگاه آموزش بالینی، ژورنال کلاب و کارگاه کمک های اولیه = ۱۳ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

* کارگاه کمک های اولیه =  ۱۴ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۷

برنامه ی هفته ی اول بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه ها اینترنی طب اورژانس = ۲ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون داروسازی  = ۳ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۳

* کارگاه احیای اطفال = ۴ بهمن= ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه احیای نوزادان= ۵ بهمن = ساعت ۸  الی ۱۴

* کارگاه آموزش بالینی و ژورنال کلاب = ۶  بهمن = ساعت ۸ الی ۱۴

* کارگاه CPR پرستاری و کارگاه جراحی اینترن ها =  ۷ بهمن = ساعت ۸ الی ۱۳

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی، ویژه ی اعضای هیات علمی، با هدف آشنایی اساتید با طراحی آموزش و شیوه های تدریس، توسط سرکار خانم دکتر حقانی دانشیار گروه آموزش پزشکی، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دیماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد.

برنامه ی هفته ی چهارم دی ماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارگاه ها رزیدنتی طب اورژانس = ۲۵ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون دانشجویان ارشد جامعه نگر  = ۱۸ الی ۲۲ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون اینترنی طب اورژانس = ۱۸ دیماه = ساعت ۹ الی ۱۱

* آزمون دانشجویی داخلی اعصاب = ۲۷ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۲

* کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی = ۲۹ الی ۳۰ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۴

* آزمون دانشجویی زنان =  ۳۰ دیماه = ساعت ۸ الی ۱۳

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS