previous pauseresume next

برگزاری آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی

 آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی در روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با شرکت ۱۳۰ نفر از دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ به مدت ۴ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.