previous pauseresume next

برگزاری آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب در روز سه شنبه  ۹۷/۰۴/۳۱ به مسئولیت جناب آقای دکتر چیت ساز، در سه ایستگاه ۴ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۲۵ نفر از دانشجویان نورولوژی می باشد .