previous pauseresume next

برگزاری آزمون OSCE معاینه فیزیکی

آزمون OSCE معاینه فیزیکی به سفارش معاونت پزشکی عمومی واحد ICM، به مسوولیت آقای دکتر یقینی، در مدت دو روز از تاریخ ۱۵ لغایت ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۸ الی ۱۳، در ۱۰ ایستگاه ۵ دقیقه ای و به صورت دو لاین مجزا، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۱۲۰ نفر از دانشجویان دوره ی مقدمات پزشکی بالینی، پزشکی عمومی می باشد.