previous pauseresume next

برگزاری جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی

جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی با شرکت ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی در گروه های علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۲۱ گروه جهت آزمون علوم پایه و ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی گروه های بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۱۷ گروه بالینی جهت آزمون پیش کارورزی از روز شنبه ۱۰ الی دوشنبه  ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت سه روز، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.