previous pauseresume next

سیزدهمین دوه آزمون صلاحیت بالینی کشوری پایان دوره کارورزی

سیزدهمین دوه آزمون صلاحیت بالینی کشوری پایان دوره کارورزی مورخ پنج شنبه ۲۴ آبان ماه  ۱۳۹۷ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

این آزمون با شرکت ۶۷ نفر از کارورزان و همکاری حدود ۵۰ نفر از اساتید و پرسنل با موفقیت انجام شد. هدف از برگزاری آزمون صلاحیت بالینی، ارزیابی توانمندی فارق التحصیلان رشته پزشکی در حیطه های عملی و دستیابی به مهارت های بالینی مورد نیاز برای کار در عرصه می باشد.