previous pauseresume next

نخستین کارگاه کشوری آموزشی صلاحیت بالینی

نخستین کارگاه آموزشی صلاحیت بالینی پزشکی به صورت کشوری، از روز پنج شنبه ۲۷ دیماه، به مدت دو روز  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

 این کارگاه آموزشی به منظور استاندارد سازی آزمون و تهیه بانک سوالات در جهت سنجش صلاحیت بالینی پزشکان با حضور ۷۰ نفر از پزشکان سراسر کشور در اصفهان برگزار گردید. این کارگاه آموزشی دو روزه بر محورهای اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، مهارتهای عملی که یک پزشک باید بداند مثل نحوه رگ گرفتن و لوله تراشه گذاشتن و غیره برگزار شد.آزمون صلاحیت بالینی هر ساله از پزشکانی که می خواهند فارغ التحصیل شوند،‌ گرفته میشود.به علت ناهماهنگی در نحوه برگزاری آزمون در کشور و برای برگزاری یکپارچه و بخشیدن شکل استاندارد به آزمون و در جهت سنجش عملکرد پزشکان تازه فارغ التحصیل، آزمون به صورت عملی به روش OSCE برگزار می شود.

با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همواره در بسیاری از موارد پیشقدم بوده حتی در حوزه مسائل امتحانی الکترونیکی، اینبار نیز میزبان این کارگاه آموزشی دو روزه شد که از روز پنج شنبه ۲۷ دیماه آغاز و تا صبح جمعه ۲۸ دی ادامه یافت.