previous pauseresume next

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان به سفارش معاونت درمان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه و ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف آشنایی با روش ها و تکنیک های جدید در احیا پیشرفته کودکان طبق گایدلاین های جدید جهت گروهی از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.