previous pauseresume next

آزمون کتبی اینترن های طب اورژانس

آزمون کتبی اینترن های طب اورژانس درتاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۷ جهت ۲۱ نفر از اینترن های طب اورژانس به مدیریت جناب آقای دکتر فرقانی،  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی احیا نوزاد پیشرفته

در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا نوزادان پیشرفته  به سفارش آقای دکتر آرمانیان  جهت گروهی از کارشناسان مامایی، کارشناسان پرستاری و تکنسین و کارشناس اتاق عمل ، با هدف توانمند سازی آنها در اتاق عمل و احیا نوزاد در بدو تولد، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت زایمان طبیعی و فوریت های مامایی

 در تاریخ ۲۲ دیماه ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزشی مدیریت زایمان طبیعی و فوریت های مامایی با هدف آشنایی پزشکان عمومی با مدیریت زایمان طبیعی و مواجهه با فوریت های مامایی جهت گروهی از پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در مرکز یادگیری مهارتهای بالین برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آداب پزشکی ۱ و ۲

 در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه آموزشی احیال پایه و پیشرفته PALS

در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا پایه و پیشرفته کودکان PALS  توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی و دکتر مینو سعیدی جهت گروهی از اینترن های گروه کودکان در سه ماه دی و بهمن و اسفند، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure)

 در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی، توسط گروه  طب اورژانس در روز شنبه ۸ دیماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی مهارت های احیای قلبی ریوری کارورزان گروه طب اورژانس، توسط اساتید گروه آقایان دکتر زمانی و دکتر اسدالهی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش تئوری و عملی احیا پایه پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه آموزش تئوری و عملی احیا پایه پیشرفته کودکان، از تاریخ ۸ الی ۹ دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی، دکتر نیلوفر امینی، دکتر شراره بابایی و دکتر نازنین زیبا نژاد جهت گروهی از دستیاران سال چهار گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کمپین طراحی سوالات

کمپین طراحی سوال جهت امتحانات پذیرش دستیاری ارتقا گواهینامه و دانشنامه تخصصی به سفارش معونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از پنجم لغایت هفتم دیماه ۱۳۹۷ ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی PALS

 در تاریخ دوم دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا پایه و پیشرفته کودکان PALS  توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی و دکتر نیلوفر امینی جهت گروهی از اینترن های گروه کودکان در سه ماه دی و بهمن و اسفند، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار میگردد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS