previous pauseresume next

کارگاه احیا نوزادان

کارگاه احیا نوزادان در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی گروهی از پرستاران، ماماها، پرسنل اتاق عمل و هوشبری در خصوص احیا نوزادان با حضور اساتید گروه نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیا پایه کودکان

کارگاه احیا پایه کودکان از تاریخ ۱۹ الی ۲۰ آذر ماه ۹۷ به مدت دو روز از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف ارتقا سطح آگاهی و عملکرد ارائه دهندگان خدمت در خصوص احیا پایه کودکان جهت تعدادی از پزشکان متخصص اطفال، پزشکان عمومی، کارشناسان و کاردانان مامایی، کارشناسان و کارورزان بهداشت عمومی و کارشناسان پرستاری در مرکز یادگیری مهارت های یادگیری برگزار گردید. مدرسینن این کارگاه ها خانمها : دکتر بهنوش استکی ، دکتر شراره بابایی، دکتر مینو سعیدی و آقی دکتر مجید خادمیان بودند.

کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure)

 در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ با هدف آموزش نحوه برخورد صحیح با اورژانس های مامایی جهت ۲۰ نفر از دستیاران زنان و مامایی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. جدول آموزشی این کارگاه به شرح زیر است:

 

 

 

۱. برخورد مادر باردار . کاهش حرکات جنین

۲. تفسیرNST  و  BPP

۳. زایمان طبیعی و غیر طبیعی

۴. خونریزی بعد از زایمان و ...

مدرسین : دکتر مریم هاشمی و دکتر لیلا موسوی

کارگاه CPR پیشرفته

در تاریخ ۱۲ آزد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ کارگاه CPR پیشرفته، به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا، جهتتوانمند سازی  گروهی از پرستاران و بیهوشی بیمارستان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آسکی دانشجویان زنان و مامایی

در تاریخ چهار شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ آسکی دانشجویان زنان و مامایی به مسوولیت خانم دکتر الهام نقشینه و با حضور چند تن از اعضای هیات علمی گروه زنان و مامایی جهت ۷۵ نفر از دانشج.یان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

سیزدهمین دوه آزمون صلاحیت بالینی کشوری پایان دوره کارورزی

سیزدهمین دوه آزمون صلاحیت بالینی کشوری پایان دوره کارورزی مورخ پنج شنبه ۲۴ آبان ماه  ۱۳۹۷ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

این آزمون با شرکت ۶۷ نفر از کارورزان و همکاری حدود ۵۰ نفر از اساتید و پرسنل با موفقیت انجام شد. هدف از برگزاری آزمون صلاحیت بالینی، ارزیابی توانمندی فارق التحصیلان رشته پزشکی در حیطه های عملی و دستیابی به مهارت های بالینی مورد نیاز برای کار در عرصه می باشد.

آزمون جامع دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه ی اعضا هیات علمی

سومین آزمون جامع دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه ی اعضا هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ سه شنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی بهع صورت الکترونیکی برگزار گردید.

این آزمون از ساعت ۱۰ الی ۱۳ جهت ۲۷ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی انجام شد.

کارگاه مدیریت راه های هوایی و اینتوباسیون

در تاریخ دوشنبه ۷ آبان ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ کارگاه مدیریت راه های هوایی و اینتوباسیون به سفارش انجمن علمی - دانشجویی بیهوشی، با هدف ارتقاء سطح علمی مهارت های عملی دانشجویان سال اول  تا سوم کارشناسی بیهوشی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS

کارگاه دور روزه ی آموزش احیا پایه پیشرفته کودکان PALS در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ جهت ارتقاء سطح مهارت اینترن های گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS