previous pauseresume next

کارگاه احیا پایه پیشرفته کودکان منطقه ای (قطب آمایشی)

 در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۹۷ کارگاه آموزشی احیا پایه پیشرفته کودکان، با حضور ریاست دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امامی، معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر محمدی زاده و مدیر گروه کودکان سرکار خانم دکتر قیصری در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد.

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز چهار شنبه ۲۵ مهر ماه ۹۷ با حضور ۲۶ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.

کارگاه شوک و کریکوتیروئیدوتومی

کارگاه شوک و کریکوتیروئیدوتومی در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ به جهت بالا بردن مهارت های دستیاران سال اول تا سوم طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

مدرسه ی مهارت های بالینی و جراحی

انجمن جراحی دانشجویی زیر نظر گروه جراحی عمومی و مرکز تحقیقات جراحی جهت بالا بردن مهارت جمعی از دانشجویان فیزیو پات یک و دو و بالاتر، اقدام به برگزاری دوره هایی نمود. این دوره ها......

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهر ماه ۹۷ کارگاه دو روزه ی مهارت آموزی زایمان طبیعی از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آموزش مهارت های زایمان ویژه ی متخصصین زنان و زایمان در این مرکز برگزار گزدید.

اساتید این کارگاه خانم ها :

دکتر مریم هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر مریم حاج هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ در تاریخ ۴ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جهت گروهی از رزیدنت های سال اول جراحی عمومی با هدف آشنایی با مبانی بخیه و گره جراحی، توسط دکتر مصطفوی از اساتید گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب در تاریخ ۳ مهر ماه ۹۷ به مدت یک ساعت با هدف آشنایی گروهی از دستیاران سال اول جراحی عمومی با اصول اولیه تعبیه چست تیوب و وسایل لازم آن، توسط دکتر طالب زاده استادیار گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب روز شنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۷ با حضور ۲۵ تن از اکسترن های گروه داخلی اعصاب برگزار شد. این آزمون شامل ۳ ایستگاه و هر ایستگاه ۴ دقیقه می باشد.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی گروه پوست در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۷ با حضور ۲۷ نفر از دانشجویان گروه پوست و در ۴۰ دقیقه برگزار گردید.

آزمون PMP پایان دوره کارورزان گروه داخلی

آزمون الکترونیکی پایان دوره کارورزان گروه داخلی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در ۹۰ دقیقه و به صورت PMP با حضور ۶۹ نفر از کارورزان گروه داخلی انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS