previous pauseresume next

گارگاه سونوگرافی دستیاران بر بالین در اورژانس

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۶ کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس توسط گروه طب اورژانس با هدف ارتقاء سطح آموزش دستیاران طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالیی برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی پیش کارورزان جدید الورود

کارگاه توانمند سازی پیش کارورزان جدید الورود توسط دانشکده پزشکی در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس

کارگاه سونوگرافی بر بالین در اورژانس در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷از ساعت ۸ الی ۱۴ توسط گروه طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این کارگاه با هدف ارتقاء سطح آموزشی دستیاران طب اورژانس انجام شد . مدرسین این کارگارکاه اعضاء هیات علمی گروه طب اورژانس می باشند.

کارگاه آموزش مهارت های جراحی

کارگاه آموزش مهارت های جراحی جهت ۳۱ نفر از اینترن های جراحی ورودی شهرریور ماه، به سفارش گروه جراحی دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با اهداف: ۱. آموزش انواع نخ بخیه ۲. آموزش انواع سوچور ۳. آموز عملی انواع سوچور ۴. آموزش عملی نحوه ی تعبیه ی چست تیوب و ... برگزار گردید. مدرسین این کارگاه آقایان دکتر حسن ابراهیمی (رزیدنت سال یک جراحی) و دکتر بابک امرائی (رزیدنت سال یک جراحی) بودند.

دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی

دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دوره ی دکتری پزشکی عمومی روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور ۶۸ نفر از کارورزان و ۴۰ نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. این آزمون در دو روتیشن A , B با ۱۷ ایستگاه ، در دو زمان ۸-۱۰ و ۱۰-۱۲ انجام شد.

برگزاری آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی

 آزمون الکترونیک جامع علوم پایه و پیش کارورزی در روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با شرکت ۱۳۰ نفر از دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ به مدت ۴ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

برگزاری جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی

جلسات طراحی سوالات آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی با شرکت ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی در گروه های علوم پایه دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۲۱ گروه جهت آزمون علوم پایه و ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی گروه های بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در قالب ۱۷ گروه بالینی جهت آزمون پیش کارورزی از روز شنبه ۱۰ الی دوشنبه  ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت سه روز، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت های باقی ماندهبه سفارش معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در روز یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴ به مسئولیت جناب آقای دکتر مجید محمدی زاده برگزار گردید. گروه هدف این آزمون داوطلبین شرکت در مرحله شفاهی پذیرش فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (تکمیل ظرفیت) می باشد. .تعداد داوطلبین شرکت کننده در این آزمون ۷ نفر بوده که  در ۴ گروه و هر گروه توسط ۳ ایستگاه ۵ دقیقه ای  گزینش شدند.

برگزاری آزمون الکترونیکی گروه پوست

در روز سه شنبه  ۹۷/۰۵/۳۰  آزمون الکترونیکی دانشجویان گروه پوست با حضور ۳۰ تن از دانشجویان به مدت ۳۵ دقیقه، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

برگزاری آزمون OSCE معاینه فیزیکی

آزمون OSCE معاینه فیزیکی به سفارش معاونت پزشکی عمومی واحد ICM، به مسوولیت آقای دکتر یقینی، در مدت دو روز از تاریخ ۱۵ لغایت ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۸ الی ۱۳، در ۱۰ ایستگاه ۵ دقیقه ای و به صورت دو لاین مجزا، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۱۲۰ نفر از دانشجویان دوره ی مقدمات پزشکی بالینی، پزشکی عمومی می باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS