previous pauseresume next

آزمون OSCE زنان و مامایی

آزمون OSCE زنان و مامایی در تاریخ چهارشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از دانشجویان زنان و مامایی تحت نظر سرکار خانم دکتر الهام نقشینه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE طب اورژانس

آزمون OSCE طب اورژانس در تاریخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از اینترن های طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آداب پزشکی ۲

کارگاه آداب پزشکی ۲ به سفارش دانشکده پزشکی در تاریخ ۱ خرداد ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با هدف آشنایی با محیط بالین و آشنایی با ارتباط مباحث علوم پایه و بالین،  جهت گروهی از دانشجویان پزشکی تر م ۲ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی مامایی

آزمون الکترونیکی مامایی  در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به سرپرستی دکتر ابراهیمی جهت ۳۱ نفر از دانشجوان مامایی ترم ۶ (پوست و عفونی)، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آداب پزشکی ۲

کارگاه آداب پزشکی ۲ به سفارش دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۲ و ۲۵ اردیبهشت ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آشنایی با محیط بالین و آشنایی با ارتباط مباحث علوم پایه و بالین،  جهت گروهی از دانشجویان پزشکی تر م ۲ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی بیماری های عفونی

آزمون آسکی بیماری های عفونی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از رزیدنتهای گروه عفونی در ۱۲ ایستگاه ۱۰ الی ۲۰ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی بیماری های عفونی

آزمون آسکی بیماری های عفونی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از رزیدنتهای گروه عفونی در ۱۲ ایستگاه ۱۰ الی ۲۰ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار سما و نرم افزار نگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار سما و نرم افزار نگاه (نظری و عملی)، به سفارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، در روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸  از ساعت ۹ الی ۱۳ با هدف آشنایی، آموزش و نحوه ورود نمرات، دیتا و ... به این سامانه، جهت گروهی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (جدید الورود)، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی PMP اساتید زنان،

کارگاه آموزشی PMP اساتید زنان، به سفارش مدیر گروه زنان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۱، با هدف آموزش کار با نرم افزار آزمون PMP، جهت اساتید گروه زنان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی و PMP گروه زنان

آزمون آسکی و PMP گروه زنان در روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، از ساعت ۸ الی ۱۴، جهت ۵۸ نفر از رزیدنت های گروه زنان، در ۴ ایستگاه ۵ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS