previous pauseresume next

آزمون احیای قلبی ریوی پرسنل بخش ICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا

آزمون احیای قلبی ریوی پرسنل بخش ICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸، از ساعت ۸ الی ۱۳، جهت گروهی از پرسنل بخش ICU بیمارستان الزهرا در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی اورولوژی

آزمون آسکی اورولوژی در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸، از ساعت ۸ الی۱۳، جهت گروهی از دستیاران گروه اورولوژی، در ۸ ایستگاه ۶ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی طب فیزیکی

آزمون آسکی طب فیزیکی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، از ساعت ۸ الی ۱۳، جهت ۱۹ نفر از دستیاران گروه طب فیزیکی در ۱۰ ایستگاه ۶ دقیقه ای،  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی بیماری های پوست

آزمون الکترونیکی بیماری های پوست در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸، جهت ۲۱ نفر از دانشجویان گروه پوست، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی گروه داخلی اعصاب

آزمون آسکی گروه داخلی اعصاب در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸  الی ۱۳ جهت گروهی از اکسترن های داخلی اعصاب، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی نورولوژی

آزمون آسکی نورولوژی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۳۵ نفر از رزیدنت های نورولوژی در ۱۰ ایستگاه ۵ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی و الکترونیکی جراحی

آزمون آسکی و الکترونیکی جراحی در روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸، از ساعت ۸ الی ۱۳ ، جهت ۴۰ نفر از دستیاران یک تا چهار جراحی، در ۹ ایستگاه ۸ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی گروه داخلی

آزمون آسکی گروه داخلی در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۱۲۰ نفر از کارآموزان گروه داخلی در ۱۲ ایستگاه ۳:۳۰ دقیقه ای، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پره ارتقای رزیدنت های داخلی

آزمون الکترونیکی پره ارتقای رزیدنت های داخلی به مسوولیت گروه بیماری های داخلی دانشکده پزشکی، در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸، از ساعت ۱۱ الی ۱۴، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه احیای پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه احیای پیشرفته کودکان به سفارش گروه کودکان دانشکده پزشکی از تاریخ ۲۶ الی ۲۷ فروردین ۹۸،  از ساعت ۸ الی ۱۴، با هدف آشنایی پرستاران با  اصول احیای پایه و پیشرفته کودکان بر طبق گایدلاین جدید جهت گروهی از پرستاران بیمارستان امام حسین، الزهرا و امین، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS