previous pauseresume next

آزمون پره ارتقاء دستیاران داخلی اعصاب

آزمون پره ارتقاء دستیاران داخلی اعصاب به سفارش گروه داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا و مسئولیت خانم دکتر پریسا امامی، در تاریخ دوشنبه ۱۳/۱۲/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف سنجش سطح تخصص ۲۶ نفر از دستیاران داخلی مغز و اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با نرم افزار کارپوشه الکترونیک

کارگاه آشنایی با نرم افزار کارپوشه الکترونیک دستیاران تخصصی و فوق تخصصی به سفارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۳ با هدف راه اندازی کارپوشه الکترونیک دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، با مدیریت آقایان دکترحمید رحیمی، مجید محمدی زاده و مهندس دلشاد برای جمعی از متصدیان و ادمین های گروههای آموزشی و بخش های فوق تخصصی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید

آزمون آسکی گروه کودکان

آزمون آسکی گروه کودکان درتاریخ پنجشنبه ۹/۱۲/۹۷  ازساعت ۸ الی۱۳ با مسئولیت آقای دکتررحیمی برای ۲۶ نفرازدستیاران گروه کودکان در۱۳ ایستگاه ۶:۳۰ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته در بالغین

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته در بالغین به سفارش انجمن علمی طب اورژانس در تاریخ ۴/۱۲/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف ارتقاء سطح تخصص و آگاهی گروهی از پزشکان عمومی، تخصصی زنان، متخصصین اعصاب و جراح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. مدرسین این کارگاه خانم ها دکتر صمصام شریعت، دکتر عزیزی و مصلحی بودند.

مشاوره و آموزش سطح واسط ارزیابی سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت های تابعه

مشاوره و آموزش سطح واسط ارزیابی سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت های تابعه به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از تاریخ ۹۷/۱۱/۴ الی  ۹۷/۱۱/۸ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ با هدف انجام آموزش و مشاوره های تخصصی در زمینه های تغذیه و تن سنجی، فعالیت های بدنی، دخانیات، سلامت روان، خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی ( دیابت، فشار خون، چربی خون)، سلامت زنان و باروری و یائسگی، مشاووره کانسر های  (کلورکتال، برست، سرویکس)، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان با هدف ارتقاء سطح آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی و همچنین سنجش و ارزیابی وضعیت موجود هرساله برگزار می گردد و نفرات برتر به المپیاد فوریت های پزشکی کشور معرفی می گردند. 

این آزمون شامل چهار مرحله می باشد: ۱) آزمون عملی ۲) آزمون مهارت های بالینی ( به صورت آسکی) ۳) آزمون آمادگی جسمانی  ۴) آزمون رانندگی با آمبولانس و مهارت های فنی خودرو 

این آزمون در تاریخ های ۱۷، ۱۸، ۲۸، ۲۹، و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت پرسنل فوریت های پزشکی استان اصفهان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی گروه پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان به سفارش معاونت درمان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه و ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف آشنایی با روش ها و تکنیک های جدید در احیا پیشرفته کودکان طبق گایدلاین های جدید جهت گروهی از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE اکسترنی گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE اکسترنی گروه  داخلی اعصاب درروز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر ادبی،  دکتر زارع و دکتر بصیری جهت اکسترن های گروه اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه یک روزه احیا نوزاد

کارگاه یک روزه احیا نوزاد به سفارش بیمارستان الزهرا در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت توانمند سازی ماما، پرستار، کارشناس مامایی بخش های NICU، داخلی نوزادان، لیبرو اتاق عمل در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS