previous pauseresume next

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناس و کارشناس ارشد مامایی

کارگاه دو روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناس و کارشناس ارشد مامایی به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت آموزش زایمان طبیعی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال به سفارش انجمن علمی طب اورژانس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ ، جهت توانمند سازی پزشکان در انجام احیای شیرخواران، اطفال و بزرگسالان و خروج جسم خارجی و بازکردن راه های هوایی جهت گروهی از پزشکان عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه RST

کارگاه RST گروه طب اورژانس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت گروهی از اینترن های طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه ماماها

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی  در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی گروه قلب

آزمون الکترونیکی گروه قلب در تاریخ پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ به مسئولیت آقای دکتر هاشمی جهت گروهی از رزیدنت های گروه قلب از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE معاینه فیزیکی

آزمون OSCE معاینه فیزیکی در تاریخ دوشنبه و سه شنبه، ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت ۱۵۰ نفر از دانشجویان ICM1 در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزش احیا کودکان

کارگاه دو روزه آموزش احیا کودکان به سفارش معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی، دکتر مجید محممدی زاده، در تاریخ ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه ها بالا بردن سطح آمادگی و توانایی جهت انجام مراحل احیا نوزاد به صورت کامل و صحیح در بخش نوزادان و اتاق زایمان، جهت جمعی از دستیاران گروه های زنان، اطفال و بیهوشی می باشد.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان

کارگاه دو روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی در تاریخ ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت تعدادی از متخصصین زنان و زایمان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون جراحی عملی ۱ (دندانپزشکی)

آزمون جراحی عملی ۱ در تاریخ شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح به سفارش گروه جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۱۱۰ نفر از دانشجویان ترم ۷ دندانپزشکی بودند.  

آزمون آزمایشی الکترونیک ارتقا دستیاران دندانپزشکی

آزمون آزمایشی الکترونیک ارتقا دستیاران دندانپزشکی در تاریخ پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ به سفارش مرکز سنجش آموزش پزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. مسئول برگزاری این آزمون معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی بودند. گروه هدف این آزمون ۸۰ نفر از دستیاران تخصصی دندانپزشکی بودند.  

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS