previous pauseresume next

کارگاه آموزشی CPR پرستاری

در تاریخ چهار شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی CPR  پرستاری جهت توانمند سازی و آشنایی با CPR استاندارد ۲۰۱۵ به صورت تئوری و عملی گروهی از پرسنل پرستاری بخش های بالینی بیمارستان الزهرا ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. اساتید این دوره سرکار خانم تن ساز (سوپر وایزر آموزشی بیمارستان الزهرا)، سرکار خانم کربلایی (کارشناس بیهوشی بیمارستان الزهرا) و سرکار خانم میر سعیدی (کارشناس پرستاری بیمارستان الزهرا) بودند.

کارگاه آموزشی بازاریابی استنادی

در تاریخ چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی بازاریابی استنادی با هدف افزایش استنادات به مقالات، آشنایی با شاخص های علمی سنجی و با بانک های اطلاعاتی اسنادی زیر نظر آقی دکتر رسول نوری جهت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS  زیر نظر اساتید طب اورژانس در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با حضور اساتید گروه طب اورزانس آقایان دکتر ابوطالبیف دکتر زمانی، دکتر برومند جهت اینترن های بهمان ماه ۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی پایه (گروه زنان)

کارگاه چهار روزه آموزش تئوری و عملی پایه لاپاراسکوپی از تاریخ یکم تا چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ جهت آموزش جمعی از متخصصین زنان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. اساتید این دوره جتاب آقای دکتر عطاء الله قهیری، سرکار خانم دکتر صفورا روح الامین و سرکار خانم دکتر مریم هاشمی بودند.

آزمون OSCE اکسترنی داخلی اعصاب

آزمون OSCE اکسترنی گروه  داخلی اعصاب درروز سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر ادبی،  دکتر زارع و دکتر بصیری جهت اکسترن های گروه اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

برگزاری آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۷ جهت ۲۱ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی

  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی جهت ۷۸ نفر از رزیدنتهای گروه داخلی از ساعت ۱۲ ای ۱۴:۳۰  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی

در تاریخ چهار شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ آسکی دانشجویان زنان و مامایی به مسوولیت خانم دکتر الهام نقشینه و با حضور چند تن از اعضای هیات علمی گروه زنان و مامایی جهت ۷۵ نفر از دانشجویان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

نخستین کارگاه کشوری آموزشی صلاحیت بالینی

نخستین کارگاه آموزشی صلاحیت بالینی پزشکی به صورت کشوری، از روز پنج شنبه ۲۷ دیماه، به مدت دو روز  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

 این کارگاه آموزشی به منظور استاندارد سازی آزمون و تهیه بانک سوالات در جهت سنجش صلاحیت بالینی پزشکان با حضور ۷۰ نفر از پزشکان سراسر کشور در اصفهان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض آن

در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض اورژانس جهت رزیدنت های گروه زنان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد. اساتید این دوره خانم ها دکتر هاشمی و دکتر موسوی بودند.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS